Prawo online

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Jeśli małżonka, bądź małżonek przyjęli nazwisko w trakcie ślubu, to po rozwodzie przysługuje im prawo do powrotu swojego dawnego, rodowego nazwiska. Decyzja sądu o rozwodzie jest podstawą prawną, by nazwisko zmienić, bez żadnych dodatkowych procedur i co najważniejsze opłat. Jednakże na to mamy tylko trzy miesiące od postanowienia sądu i wydania orzeczenia. Z właściwym wyrokiem, ( który albo otrzymujemy od sądu, albo jeśli jesteśmy stroną skłądającą pozew, to musimy go odebrać w sądzie), udajemy się do właściwego wydziału administracyjnego USC w Urzędzie Miasta bądź Gminy i składamy wniosek o zmianę nazwiska. Przeważnie następuje to automatycznie. Dopiero taki wniosek wydany przez organ Urzędu Stanu Cywilnego daje podstawę do wymiany dokumentów, a co za tym idzie poinformowania wszystkich urzędów i instytucji o zmianie nazwiska. Jeśli jednak nie dopełnimy tych formalności w ciągu trzech miesięcy, to po tym okresie także możemy zmienić nazwisko, ale procedura jest już bardziej skomplikowana. Musimy przede wszystkim napisać wniosek o zmianę nazwiska, a także podać istotny powód tej zmiany. Następnie potrzebny jest nam pełny odpis ślubu, gdzie podana jest też informacja o rozwodzie. Dopiero, kiedy właściwy organ uzna naszą prośbę i przychyli się do zmiany nazwiska, czyli powrotu do nazwiska rodowego, to możemy udać się z tym orzeczeniem, odpisem aktu ślubu, do wydziału dowodów osobistych, by zmienić nazwisko w dokumentach tożsamości. Od wydania takiego wniosku, na zmianę dowodu osobistego mamy trzy miesiące.