Prawo online

Zmiana dowodu osobistego

Każdy, kto zmienił nazwisko, adres zamieszkania, bądź każdą inną informację zawartą w dowodzie osobistym, musi wymienić go na nowy. Na wymianę dowodu osobistego mamy tylko trzy miesiące, od zmiany danych osobowych, czy innych, zawartych w dowodzie, jak zmiana miejsca zamieszkania. Przy wymianie dowodu osobistego, należy zaktualizować pozostałe dokumenty tożsamości, jak paszport, czy prawo jazdy. Obecnie za wymianę dowodu osobistego nie uiszczamy żadnych opłat. Musimy natomiast zrobić aktualne zdjęcie, z widocznym lewym uchem. Jest to bardzo ważne, ponieważ inne zdjęcie zostanie odrzucone. Dlatego najlepiej u fotografa powiedzieć, że zdjęcie jest potrzebne do wniosku na dowód osobisty. Wniosek składamy we właściwym urzędzie miasta, bądź gminy. Piszemy wszystkie dane, łącznie z tymi aktualnymi i podajemy powód wymiany dowodu osobistego. Przy zmianie nazwiska, musimy mieć pełny odpis aktu małżeńskiego, bądź innego dokumentu, potwierdzającego zmianę nazwiska. Również przedstawiamy stosowne dokumenty, potwierdzające zmianę meldunku. Na przykład decyzja sądu o zmianie nazwiska czy też imienia. Dopóki nowy dowód nie zostanie nam wydany, możemy posługiwać się obecnym. W momencie wydania nowego, stary oddajemy, albo zostanie przecięty w nim dolny róg, co powoduje automatycznie unieważnienie dokumentu. Na dowód czekamy od czterech do sześciu tygodni. Wniosek składamy osobiście i dowód również odbieramy osobiście. Przy składaniu wniosku musimy złozżć podpis, który zostanie skanowany na dowodzie.