Prawo online

Zasilki pielegnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny, to rodzaj świadczeń rodzinnych, przyznawanych osobom niepełnosprawnym, poniżej 24 roku życia i osobom starszym, powyżej 75 roku życia. Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany na pokrycie kosztów, związanych z leczeniem, rehabilitacją, jak i z edukacją dzieci niepełnosprawnych. Zasiłek ten przysługuje także na dzieci starsze, z rozróżnieniem na dzieci w wieku do 16 roku życia, które wykazują znaczny stopień niepełnosprawności i na dzieci powyżej 16 roku życia, które wykazują nie tylko znaczny, ale też umiarkowany stopień niepełnosprawności, pod warunkiem, że owa niepełnosprawność została nabyta przed 21 rokiem życia. Z takiego zasiłku nie mogą skorzystać osoby, a także dzieci, których członkowie najbliższej rodziny korzystają ze świadczeń i funduszy, związanych z leczeniem i rehabilitacją, a przyznawanych za granicą. Zasiłku takiego nie można też łączyć z dodatkiem pielęgnacyjnym, a także jest on odbierany, jeśli dziecko przebywa w placówkach, zapewniających mu wyżywienie i całodobowe utrzymanie. Takimi placówkami są domy opieki społecznej, domy dziecka, albo domy poprawcze. Zasiłek pielęgnacyjny w przeciwieństwie do zasiłku rodzinnego, jest przyznawany niezależnie od otrzymywanego dochodu i wynosi 153 złotych. Obecnie trwają prace nad jego podwyższeniem. Zasiłek ten jest przyznawany jednorazowo, a więc nie trzeba co roku składać nowego wniosek o przyznanie go na kolejny okres rozliczeniowy. Zasiłki przyzawane są przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, właściwe dla danego miasta, bądź gminy.