Prawo online

Zasilek przedemerytalny

Osobom, którym nie należy się jeszcze emerytura, ale które straciły dochód z tytułu pracy należy się zasiłek przedemerytalny. Jest to pomost pomiędzy ustającymi świadczeniami a właściwą emeryturą. Taki zasiłek przedemerytalny wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych i trwa on aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. By uzyskać taki zasiłek, trzeba złożyć stosowne papiery w odpowiednim Zakładzie ZUS, czyli tam, gdzie mieszkamy. Taki zasiłek przyznawany jest osobm, które osiągnęły minimalny pułap pracy, czyli kobiety dwadzieścia, a mężczyźni 25 lat pracy, jak i ich wiek nie jest niższy jak kobiet 55, a u mężczyzn 60. Zasiłek należy się osobom, których zakład został zlikwidowany, jest niewypłacalny, bądź jeśli stosunek pracy ustał z winy pracodawcy. Zasiłek należy się także osobom, prowadzącym działalność rolniczą, w sytuacji, kiedy przed upadłością, działalność prowadzona była conajmniej dwadzieścia cztery miesiące, a wiek u kobiet jest minimum 56 lat, a u mężczyzn 61. Wysokość zasiłku zależy od dochodów, a także wieku i czasu poprzedzającego właściwy wiek emerytalny, Podobnie jak renty i emerytury, świadczenie przedemerytalne ulegają corocznej waloryzacji. Oznacza, to że każdego roku ZUS podwyższy nam o dany procent świadczenia przedemerytalne. Co roku ustalany jest także procent waloryzacji. W roku 2011 wskażnik ten wynosił 3,1%.Waloryzacja następuje z urzędu, a co za tym idzie, osoba uprawniona do świadczeń, nie musi już samodzielnie ubiegać się o waloryzację, ZUS więc podwyżkę co roku naliczy we własnym zakresie