Prawo online

Zaległe wynagrodzenie

wielu pracowników boryka się z problemem zaległych pensji. Zakład bankrutuje, pracodawca z dnia na dzień zamyka zakład, albo po prostu nie reguluje wobec pracownika należności. W takich sytuacjach warto udać się do sądu pracy. Każdy pracownik ma na to trzy lata od zaległych wynagrodzeń. W ciągu tego okresu, możne wystąpić z byłym, bądź obecnym pracodawcą na drogę sądową. W pozwie musi oprócz podania przyczyny rozprawy, podać zaległą kwotę wynagrodzeń, a także jeśli żąda od pracodawcy dodatkowych zadośćuczynień. Rozprawa odbywa się w obecności dwóch stron, czyli pozwanego i pozywanego. Jeśli pracodawca nie wstawi się na dwa wezwania sądu, to za trzecim razem sąd wydaje wyrok w jego nieobecności. Pracodawca ma bowiem prawo się bronić. Przy niewstawieniu się pracodawcy sąd może zasądzić tylko oddanie wynagrodzenia, bez odsetek i zadośćuczynienia. Taki wyrok dla pracownika, jest bardzo ważny, ponieważ, nawet jeśli pracodawca w danym czasie nie wykazuje możliwości spłaty długu, to możemy oddać sprawę do komornika, który będzie ścigał pracodawcę z urzędu.