Prawo online

Wysokosc zasilku rodzinnego

Zasiłek rodzinny przyznawany jest każdej rodzinie, posiadającej dzieci, których dochód na jednego członka rodziny jest niższy niż 504 złotych. Do ogólnego dochodu liczone są wszystkie wpływy, jakie rodzice posiadają, a więc także jeśli dzierżawią ziemię, wynajmują mieszkanie, bądź korzystają z dodatkowych świadczeń jak umowa zlecenie, czy umowa o dzieło. Dochód dzielony jest przez wszystkich członków rodziny, zameldowanych na danym gospodarstwie domowym. Oznacza to, że jeśli rodzice posiadają dzieci, które się wyprowadziły i założyły własne gospodarstwo, to one się do wspólnoty nie wliczają. Od tej kwoty przysługuje odstępstwo. Czyli dochód na jednego członka rodziny może być wyższy jak 504 złotych, o kwotę równą, bądź niższą, odpowiadającą najniższemu zasiłkowi rodzinnemu, który przyznawany jest na dany okres rozliczeniowy. Zasiłek rodzinny bowiem nie jest formą pomocy finansowej przyznawanej raz. Należy każdego roku złożyć dokumenty, potwierdzające, że dziecko się uczy, ma stopień inwalidy, bądź, że nie zmieniły się nam dochody, uprawniające nas do odebrania zasiłku. Okres rozliczeniowy dla zasiłku rodzinnego liczy się od 1 września do 31 sierpnia bieżącego roku. Jeśli w danym roku kalendarzowym dochód przekroczymy, to w kolejnym okresie zasiłek nie będzie nam przysługiwał. Zasiłek obliczany jest więc dla każdej rodziny indywidualnie. W celu otrzymania go należy wypełnić odpowiednie wnioski, a także przedstawić dokumentację, potwierdzającą wysokość wszystkich dochodów w rodzinie.