Prawo online

Rozwód za porozumieniem stron

Rozwód, a więc unieważnienie małżeństwa odbywa się za pomocą sądu. Musimy więc złożyć odpowiedni wniosek, w którym wpisujemy przyczynę ustania związku małżeńskiego, a także czy rozwód ma być z orzeczeniem winy, czy za porozumieniem stron. Najprościej i najszybciej jest rozwieźć się z orzeczeniem za porozumieniem stron, ponieważ ustalanie winy wymaga świadków i udowodnienia zaistniałych sytuacji. Dodatkowo jeśli mamy dzieci, to musimy we wniosku napisać, kto będzie się nimi opiekował, bądź czy chcemy by rozstrzygnął to sąd. Jaki sąd jest właściwy? By złożyć pozew o rozwód, właściwy jest sąd okręgowy, właściwy miejscu zamieszkania tego małżonka, który jest pozwany. Porozumienie stron nie oznacza jednak, że wyrok zostanie wydany na pierwszej rozprawie, sąd bowiem sam zdecyduje, czy małżeństwo powinno się rozpaść i czy wyda zgodę na rozwód. Niezależnie od tego jak spiszemy wniosek, sędzie potwierdzi czy obie strony chcą rozwodu. Jeśli nasz małżonek czy żona zmienią zdanie, to sąd może się do wniosku nie przychylić.