Prawo online

Opieka spoleczna

Rodziny, w których dochód jest niższy jak 504 złotych na jednego członka w gospodarstwie domowym, mogą korzystać z pomocy opieki społecznej. Nie jest więc to przeznaczone, dla rodzin, bez żadngo, nawet minimalnego dochodu. Te mogą się ubiegać o zasiłki dla bezrobotnych, jak i dodatki na dzieci, przyznawane także przez Powiatowe Urzędy Pracy. Pomoc z opieki społecznej, odbywa się na konkretnych zasadach. Przede wszystkim musimy przedstawić nasze dochody, jak i udowodnić, że świadczenia są nam niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Z pomocy opieki społecznej mogą korzystać też matki, które są na bezpłatnym urlopie wychowawczym. Jeśli dochód w takiej rodzinie, również jest niższy jak 504 złotych na osobę, to matka może otrzymać nawet 400 złotych na miesiąc przez cały okres trwania urlopu z wychowawczego. Opieka społeczna wydaje także zasiłki pielęgnacyjne dla osób niepełnosprawnych, zasiłki rodzinne, przyznawane na każde urodzone i uczące się dziecko, maksymalnie do 21 roku życia. Świadczenia z opieki społecznej nie są jednak świadczeniami wydawanymi na czas nieokreślony. Co roku bowiem musimy przedłożyć deklarację z dochodów, informujące o tym, że nasze przychody nie zwiększyły się, a także, że dzieci wciąż kontynuują naukę. W przypadku osób bezrobotnych zasiłku, istnieje możliwość pobierania zasiłku na dziekco, ale tylko w przypadku przyznanego zasiłku dla bezrobotnych. Podobnie jest w przypadku zasiłku macierzyńskiego, które przyznawane jest matkom, posiadającym prawo do zasiłku dla bezrobotnych..