Prawo online

Mieszkanie ze spółdzielni

Otrzymanie lokalu spółdzielczego, jego wartość, czynsz, jak i obowiązki spółdzielni, jak i głównego najemcy mieszkania określa ściśle prawo mieszkaniowe, a zwłaszcza ustawa o spółdzielniach. Spółdzielnie funkcjonują na odrębnych prawach i każdy, kto chce uzyskać mieszkanie ze spółdzielni obligatoryjnie musi zostać jej członkiem. Mimo, że budownictwo przechodzi istny boom i na rynku mieszkań nie brakuje, to rzadko opłacenie jednej składki członkowskiej daje nam gwarancję otrzymania mieszkania. Musimy bowiem wpłacić wkład, określony w ustawie, jak i równowartość ceny rynkowej mieszkania, jeśli chcemy nabyć odrębne prawa do lokalu. Spółdzielnia ma także wobec nas pewne zobowiązania, a także działa jawnie, a więc mamy prawo do wglądu ksiąg, prac remontowych, jak i zarobków poszczególnych członków zarządu spółdzielni. Mieszkanie spółdzielcze możemy sprzedać, ale tylko na zasadzie odkupu własnego wkładu i tylko osobie, która jest członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielni nie należy mylić z TBS, które funkcjonuje na prawach spółdzielni, ale ima się nieco innymi prawami, choćby ze względu na wkłady mieszkaniowe, jak i możliwość odsprzedania mieszkania w późniejszym czasie.