Prawo online

Dodatek pielegnacyjny

Polskie prawo reguluje otrzymanie świadczeń społecznych przez osoby niezdolne trwale, bądź nietrwale do pracy, poprzez dodatek pielęgnacyjny. Jest to specjalny rodzaj świadczenia, przyznawany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Należy on się każdej osobie, która ma prawo do pobierania renty, bądź emerytury, a z powodów zdrowotnych nie jest już zdolna do pracy. Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest też osobom, po siedemdziesiątym piątym roku życia. Jest to stała kwota, w wysokiości 170 złotych, pzyznawana co miesiąc. W celu starania się o dodatek pielęgnacyjny, należy zgłosić się do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przedłożyć odpowiednią dokumentację, potwierdzającą przebytą chorobę. Jeśli osoba nie może w ogóle podjąć pracy, zasiłek przyznaje się na czas określony, jeśli natomiast stopień choroby, jest nietrwały, to dodatek przyznaje się na czas określony. W celu przedłużenia dodatku, trzeba ponownie wypełnić wszystkie dokumenty i stanąć przed komisją przyznającą dodatki. Dodatek pielęgnacyjny nie należy się osobom, które przebywają w ośrodkach pomocy społecznej, bądź w placówkach opiekuńczych. Posiadają one bowiem całodobowe utrzymanie i zachowują prawo do otrzymywania emerytury, bądź renty. Wyjątkek stanowią osoby, które przebywają poza daną placówkę, dłużej niż dwa tygodnie w każdym miesiącu, w którym przyznany jest dodatek pielęgnacyjny. Dodatku pielęgnacyjnego nie należy mylić z zasiłkiem pielęgnacyjnym, który dotyczy osób niepełnosprawnych, a w szczególności dzieci.