Prawo online

Dla kogo zasilek rodzinny

Zasiłek rodzinny to minimalne wsparcie, jakie zapewnia rząd z państwowych pieniędzy, najbardziej potrzebującym rodzinom. Zasiłek rodzinny może otrzymać każdy, kto sprawuje opiekę nad dziećmi i jego dochód nie przekracza granicy ustalonej, jako dochód minimalny na jednego członka rodziny. O taki zasiłek mogą ubiegać się więc zarówno rodzice, pozostający we wspólnocie, jak i samotnie wychowujący dzieci, bez znaczenia na powód. Tu jednak są pewne odstępstawa. Ponieważ osoba samotnie wychowująca dziecko, świadczenia w formie zasiłku rodzinnego może otrzymywać tylko wtedy, jeśli prawnie ma zasądzone alimenty od drugiego rodzica. Wyjątkiem tej sytuacji jest śmierć matki, lub ojca, jeśli ojciec jest nieznany i nie można alimentów zasądzić, a także jesli powództwo o przyznanie alimentów, zostało oddalone przez sąd. Także rodzice zastępczy, czy prawni opiekunowie, na przykład dziadkowie, którzy posiadają prawną zgodę na sprawowanie opieki nad dziećmi, mogą się starać o zasiłek rodzinny. Taki zasiłek przyznawany jest dzieciom, które na wskutek śmierci straciły rodziców, bądź mają zasądzone alimenty, bądź z innego powodu wychowują się bez rodziców, a mają zasądzone sądownie otrzymywanie zasiłku. Zasiłek zostanie odebrany, bądź wcale nieprzyznany osobom, których dzieci pobierają zasiłek na własne dzieci, albo weszły w związek małżeński, bądź znajdują się w rodzinie zastępczej, pokrywające wszelkie świadczenia materialne, związane z wychowaniem, egzystencją i nauką dzieci. Zasiłek można otrzymać maksymalnie do 21 roku życia dziecka, albo do 24, jeśli posiada grupę inwalidzką i kontynuuje naukę.